Šírka: 47mm
Výška: 18mm
Doporučený počet riadkov 5

Štočok, odtlačok alebo textová plocha sa dá vymeniť jednoducho. Zo starej pečiatky odstránime pôvodný štočok a máme pripravený podklad na nalepenie nového. Na novom štočku je nalepená obojstranná samolepka, po odstránení papiera zo samolepky môžeme nalepiť štočok na jestvujúcu pečiatku tak, ako bol smerovo pôvodný. Po výmene štočku odporúčame vymeniť aj farbiacu podušku. Vo väčšine prípadov je stará poduška predtlačená pôvodným štočkom. Po jej výmene získate brilatne ostrý a čistý otlačok.
Najlepším riešením je ak sa zastavíte na našich prevádzkach a naši pracovníci Vám túto prácu prevedú odborne a bezplatne.

Typ pečiatky:
Printer 30
Printer 30/2 Farby
Printer 30 Green Line
Printer 30/2 Farby Green Line
Printer 30 Microban
Printer 30/2 Farby Microban
Stamp Mouse 30 chróm
Stamp Mouse 30
Pocket Stamp 30